Aprèn a formatejar el teu PC

La instal·lació de programari, els virus, actualitzacions conflictives… van modificant el registre del sistema, ocasionat que un ordinador funcioni amb dificultats, entre d’altres, que funcioni de manera més lenta de l’habitual per les seves prestacions. Això implica que gairebé tots els ordinadors, en algun moment, han de passar per un informàtic que els hi instal·li el sistema operatiu de nou. A informàtica i més, volem que els nostres alumnes ho facin ells mateixos, o si més no, que coneguin què implica i quins són els passos a seguir. La finalitat és saber arreglar un ordinador personal i convertir-se en petits tècnics.

 • Conscienciar als alumnes dels motius pels quals s’ha de formatejar un ordinador i instal·lar un sistema operatiu de nou.
 • Saber quines coses cal tenir en compte abans de formatejar, sobretot tot el referent a la informació personal.
 • Triar el sistema operatiu adequat.
 • Aprendre els passos a seguir per a fer una nova instal·lació.
 • Conèixer quins són els divers que s’han d’instal·lar
 • Aprendre a tornar a posar l’ordinador amb la informació.
 • Saber actualitzar el sistema operatiu.
 • Què és un formateig i per a què serveix
 • Motius per formatejar un ordinador
 • Coses a tenir en compte abans de formatejar
 • Informació a guardar (backup)
 • Instal·lació sistema operatiu
 • Suports i medis per a instal·lar el sistema operatiu
 • Particions i tipus
 • Divers
 • Formatejar i instal·lar pas a pas.
 • Programes
 • Tornar a introduir la informació
 • Actualitzacions

Per una banda es realitza una classe magistral explicant com es fa un formateig i una instal·lació, amb les demostracions pertinents. Per altra banda, la resolució d’un cas pràctic que consisteix en que cada alumne fa un formateig.

Es treballa d’una manera molt personalitzada, a partir dels dubtes dels alumnes i amb grups reduïts.

4h

Les característiques del taller fan que estigui pensat per a un grup reduït d’un màxim de 10 persones.

Proporcionem el material necessari per als alumnes. Per a aquest cas, un portàtil amb Windows 10.