Correu electrònic corporatiu per empreses

A informàtica i més oferim un servei exclusiu de correu corporatiu per a cada empresa. Aquest servei optimitza les comunicacions entre departaments de manera immediata, es tracta d’un espai privat al Cloud d’altes prestacions que gestiona tot el correu corporatiu.