Windows 10 tècnic

Els sistemes operatius permeten molts nivells d’ús: des d’un usuari que només guarda fotos i fa servir editors de textos i navegadors, fins a un tècnic que crea usuaris amb consola de Windows. Aquest curs va destinat al segon usuari, ja que consisteix en un recorregut per a tots els usos tècnics que se li poden donar a un sistema operatiu, amb la finalitat de resoldre avaries relacionades amb el software i el hardware.

La primera part del curs, consisteix en explorar el menú de configuració de Windows a fons. Es treballen temes com la creació de nous usuaris, els permisos de les aplicacions, les actualitzacions… En la segona part, es tracten opcions més tècniques del sistema operatiu per diagnosticar i solucionar avaries més complicades.

Aprendre com funciona el nou menú de configuració de Windows 10

– Saber quines són les opcions de configuració per a identificar avaries

– Aplicar estratègies per incrementar el rendiment del sistema operatiu

 1. Configuració de Windows
  • Sistema
   • Notificacions
   • Aplicacions i característiques
   • Inici/apagat/suspensió
   • Estalvi d’energia
   • Aplicacions predeterminades
   • Emmagatzematge
  •  Dispositius
   • Reproducció automàtica
  • Xarxes
   • Mode avió
   • Consum dades
   • Wi-fi
   • Tallafocs
  • Usuaris
   • Compte local o Microsoft
   • Crear nous usuaris
   • Famílies d’usuaris
   • Canviar contrasenya
   • El pin
  •  Privacitat
   • Permisos de les aplicacions
  • Actualització i seguretat
   • Revisar si el sistema està actualitzat
   • Programar actualitzacions
   • Windows Defender
 1. Trucs de Windows 10
  1. Menús conceptuals
  2. Combinacions de tecles
  3. Escriptoris virtuals
  4. Menú d’inici a mida
  5. Centre activitats
  6. Onedrive
 1. Opcions tècniques per a solucionar avaries
  • Administrador de tasques
   • Processos
   • Inici de Windows
   • Rendiment
  • Símbol del sistema
  • Administrador d’equips
  • Administrador de discs
  • Administrador de dispositius
  • Connexions de xarxa
  • Visor d’esdeveniments
  • Sistema
  • Inici i recuperació

La metodologia consisteix en combinar coneixements teòrics amb activitats pràctiques. També es fa la resolució d’un cas pràctic real: es dona un portàtil amb una avaria a identificar per part de l’alumne.

Es treballa d’una manera molt personalitzada, a partir dels dubtes dels alumnes i amb grups reduïts.

6h

Les característiques del taller fan que estigui pensat per a un grup reduït d’un màxim de 10 persones.

Proporcionem el material necessari per als alumnes. Per a aquest cas, un portàtil amb Windows 10.